Normativas - REAL DECRETO 661/2007

REAL DECRETO 661/2007

25 mayo, 2007

REAL DECRETO 661/2007, do 25 de maio, que regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.