Normativas - ORDE 27 FEBRERO 2004

ORDE 27 FEBRERO 2004

13 enero, 2004

Orde do 13 de xaneiro de 2004 que modifica a Orde do 27 de decembro de 2000, pola que se establece o procedemento unificado para a obtención de carnés profesionais e esixencias a empresas autorizadas para instalación, mantemento e outras actividades en materia de seguridade industrial.