Normativas - ORDE 24 FEBRERO 2005

ORDE 24 FEBRERO 2005

24 febrero, 2005

Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a substitución de guindastres-torre desmontables para obras na Comunidade Autónoma de Galicia, no ano 2005.